49

49

იესო, ჩვენ გადიდებთ

201

201

შენ ხარ წმიდა!

73

73

რა განბანს ჩემსა ცოდვებს?

109

109

ღმერთო ჩემო