ᲐᲚᲔᲡᲔ ᲨᲔᲜᲘ ᲮᲛᲐᲚᲘ

„…აიღეთ სულის მახვილი, რომელიც არის ღმერთის სიტყვა“ -- ეფესელთა 6:17

ეფექტური ქრისტიანული ცხოვრებისა და მსახურებისთვის საჭიროა რომ ზუსტად განმარტოდ, გადასცეთ და ცხოვრებაში განახორციელოდ ღვთის სიტყვის ჭეშმარიტება. ყოველი კურსი, თბილისის ბიბლიური ინსტიტუტში ჩამოყალიბებულია ისე,რომ დაგეხმაროთ, უფრო ეფექტურად გაიგოთ, ასწავლოთ და გამოიყენოთ სულის მახვილი თქვენს ცხოვრებასა და მსახურებაში. 

ალესე შენი მახვილი იმის მეშვეობით რომ რეგულარულად დაესწრებით წინასწარ დაგეგმილ ლექციებს.

 

ᲓᲐᲒᲔᲒᲛᲘᲚᲘ ᲡᲔᲛᲘᲜᲐᲠᲔᲑᲘ

შემდგომ სემინარები ჩატარდება 2020 წლის სექტემბრიდან.

 
Image by Roven Images
Image by Estée Janssens

ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲐᲛᲑᲔᲑᲘ


ᲛᲝᲛᲐᲕᲐᲚᲘ ᲙᲣᲠᲡᲔᲑᲘ


ᲚᲔᲕᲘᲐᲜᲔᲑᲘᲡ ᲬᲘᲒᲜᲘ


iPhone%20displaying%20the%20gmail%20app_edited.jpg
 

©2021 by Tbilisi Bible Institute